Plyny pro čepování piva

07.08.2011 14:58

Každý dodavatel je rád, pokud je jeho pivo dodáváno v co největší kvalitě s lahodnou a nezměněnou chutí. To vedlo k celosvětovému omezení používání vzduchu jako plynu k čepování nápojů. V České Republice se tento trend objevil až v roce 1990 a je jen otázkou času, kdy bude vzduch z výčepních zařízení vytlačen úplně. Inertní plyny převyšují nejen svou cenou, ale také zachováním kvality nápoje.

Porovnání jednotlivých plynů a směsí:

CO2 - oxid uhličitý

Oxid uhličitý, je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, při vyšších koncentracích může v ústech mít slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch.

Přednosti:
 • oxid uhličitý je inertní plyn, který zamezuje oxidaci piva, pivo si tak zachovává svou plnou chuť.
Nedostatky:
 • Při malé výtoči a nízké teplotě se tento plyn rozpouští v pivu, které je pak přesyceno CO2.

N2 - dusík

Dusík je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Není toxický ani jinak nebezpečný.

Přednosti:
 • Dusík je inertní plyn, který zamezuje oxidaci piva, pivo si tak zachovává svou plnou chuť.
Nedostatky:
 • Při vyšších teplotách uniká z piva přirozený CO2, pivo ztrácí říz. Dusík je ideálním plynem pro víno.

Vzduch - vzduchové kompresory

Vzduch je směs plynů, které jsou denně okolo nás.

Přednosti:
 • Vzduchové kompresory jsou stále ještě nejpoužívanějším vybavením mnoha hospod z důvodů cenové dostupnosti a levného provozu
Nedostatky:
 • Vzduch, resp. kyslík v něm obsažený, způsobuje oxidace piva. Pivo ztrácí říz, navíc v něm vzniká prostředí příznivé pro množení mikroorganismů.
 • U vzduchových kompresorů může docházet ke znečištění piva z prostředí samotného kompresoru, zejména v případě levnějších kompresorů či ručních pump, které nejsou určeny k potravinářským účelům.

CO2 a N2 - Biogon

Biogon je směs technických plynů CO2 (oxid uhličitý) a N2 (dusík).

Přednosti:
 • Jedná se o inertní plyn, který neovlivňuje chuťové vlastnosti piva.
 • Lze upravovat poměr plynů dle druhu piva, standard CO2:N2 - 1:1.
 • Plyn je dodáván v ocelových lahvích pro potravinářské účely - garance mikrobiologické čistoty.
 • Tato směs vyhovuje požadavkům na standardní kvalitu piva a omezení mikrobiologického rizika, což je trend nejen u nás, ale na celém světě.
Nedostatky:
 • Zvýšení nákladů o 0,15 - 0,17 Kč na 0,5 l piva.